coaching met paarden

‘Door coaching groeien mensen uit tot de beste versie van zichzelf’

Volwassenen

Een coach ondersteunt en begeleidt je in je persoonlijke ontwikkeling en in het bereiken van een bepaald doel.

Met behulp van verscheidene coachingstechnieken en door het stellen van de juiste vragen tracht een coach je tot inzichten te brengen en tot antwoorden te komen. Het is niet de coach die de antwoorden zal geven of oplossingen gaat aanbieden. De coach helpt je je leven weer in handen te nemen, je gedrag en manier van denken positief te veranderen en helpt je te ontdekken hoe je vooropgestelde doelen kan bereiken. Een coach wil je vooral helpen om aan je geluk te werken en om bovendien ook nog te genieten van het transformatieproces. 

Kinderen en jongeren-paardencoaching

Een hele leuke en effectieve manier voor kinderen om aan zichzelf te werken is via coaching met behulp van paarden. Het voelt vaak veiliger om over de dieren te praten, dan over zichzelf. Coaching samen met paarden is bij uitstek geschikt voor kinderen en jongeren. Kinderen gaan graag met dieren om. Het voelt veilig aan om zichzelf te mogen zijn, zonder druk van buitenaf. Paarden oordelen niet, je mag jezelf zijn. Er zijn niet veel woorden nodig bij paarden. Je mag praten, maar het hoeft niet.

Paarden helpen kinderen om te ontspannen. We zien vaak dat drukke kinderen rustiger worden bij een paard. Gesloten of onzekere kinderen voelen zich juist vrijer en durven zich meer te uiten. Omgaan met paarden helpt ook bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen of wanneer er sprake is van verlies, verdriet of angsten. Wanneer er door omstandigheden spanningen in het gezin zijn, kan het voor kinderen en jongeren een uitlaatklep zijn om bij paarden te zijn.

Er zijn verschillende thema’s die aan bod kunnen komen tijdens een coaching:

  • Slachtoffer van pestgedrag
  • Concentratieproblemen en omgaan met druk
  • Boosheid, faalangst en laag zelfbeeld
  • hoogsensitiviteit
  • Grenzen stellen
  • Emotionele problemen als gevolg van echtscheiding en verdriet
  • Weerbaarheid
  • Samenwerken,  opbouwen van vertrouwen
  • Puberteit en identiteitsontwikking

Tarief: 50 euro/sessie/gesprek. Dit zowel in de praktijk te Mortsel als bij de paarden in Boechout.