familiale bemiddeling

 

‘Knopen doorknippen is makkelijker, maar wie de tijd neemt om ze te ontwarren, raakt de draad niet kwijt’

 

Familiale bemiddeling is een methodiek om conflicten in familiezaken op een respectvolle wijze met elkaar op te lossen in aanwezigheid van een neutrale derde. U kunt hiermee een langdurige en dure juridische procedure voorkomen. 

Conflicten op het gebied van echtscheiding en ouderschapsreorganisatie roepen vaak hoge emoties op. Een scheiding is een emotioneel proces en heeft vele ingrijpende gevolgen voor de toekomst, zowel voor u als voor uw kinderen.

Familiale bemiddeling biedt u de kans om uw huwelijk/uw relatie met respect voor het verleden af te sluiten om vervolgens apart verder te gaan, zeer bewust van uw rol als ouder van uw beider kinderen. Vaak bereiken mensen een veel beter resultaat dan ze vooraf voor mogelijk hadden gehouden. Over het algemeen houdt men na bemiddeling een respectvolle manier van communicatie met elkaar over, wat overlegsituaties in de toekomst, met name over en met de kinderen, vergemakkelijkt. Het geeft je de kans als ouder om zelf beslissingen te nemen over de toekomst van je kinderen in plaats van een rechter die zijn beslissing oplegt.

 

Specialisaties van MettaMortsel zijn:

  • Ouderschapsreorganisatie na scheiding
  • Het bemiddelen van conflicten tussen ouders en kinderen
  • Het bemiddelen van conflicten tussen ouders onderling
  • Het bemiddelen van conflicten in nieuw samengestelde gezinnen
  • Het bemiddelen van conflicten in de ruimere familiecontext

 

Verloop van een bemiddeling

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we jullie situatie en bekijken we waar de knopen zitten. De verwachtingen aangaande het verloop van de bemiddeling alsook de werkingsprincipes van familiale bemiddeling worden besproken. Dit wordt verwerkt in een bemiddelingsprotocol en door alle betrokken partijen getekend. Nadien kan de de bemiddeling starten. In de loop van de gesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor jullie een akkoord willen bereiken. De onderhandelingen gebeuren enkel tijdens de bemiddelingsgesprekken. De volgende stap is zoeken naar concrete afspraken, die vervolgens in een bemiddelingsovereenkomst kunnen worden vastgelegd. De bemiddelingsovereenkomsten kunnen bekrachtigd worden door een rechter, waardoor dit de waarde van een vonnis krijgt.

De stem van de kinderen wordt meegenomen tijdens gans het verloop van de bemiddeling. Binnen MettaMortsel werken we indien gewenst samen met een specialist kindbegeleider. Zo krijgt je kind de kans om in een veilig kader zijn kijk, wens, hoop, … een plek te geven. Dit zijn maximaal 3 gesprekken.

Gezinssituaties veranderen doorheen de tijd; verhuizen, kinderen worden ouder, … afspraken kunnen vragen voor een herziening. Hiervoor kan je steeds terug een beroep doen op MettaMortsel.

 

Werkingsprincipes van een familiaal bemiddelaar

1. Bemiddeling is vrIJwillig en kan tijdens alle fases van de bemiddeling stopgezet worden. Bemiddeling vraagt een serieus engagement van alle partijen.

2. Tijdens een bemiddeling worden geen (nieuwe) juridische procedures opgestart.

3. Informatie wordt transparant doorgegeven naar beide partijen, alsook tussen de partijen en de bemiddelaar.

4. Vertrouwelijkheid: beide partijen overleggen samen welke informatie van de bemiddelingsgesprekken aan derden voorgelegd kan worden.

5. De bemiddelaar is neutraal en meerzijdig partijdig.

 

Tarieven

40 euro/partij/bemiddelingsgesprek (1-1.5 uur)

Voor de opmaak van een bemiddelingsovereenkomst wordt 100 euro aangerekend.

De kosten worden, tenzij anders afgesproken, gelijk verdeeld over de partijen.

 

Indien u in aanmerking komt voor rechtsbijstand, kunnen er tot 20 uur gratis aan bemiddelingsgesprekken voorzien worden. Vanuit MettaMortsel helpen we bij het aanmaken van uw dossier en het indienen van het verzoekschrift voor het verkrijgen van rechtsbijstand.

 

Via deze link kan u de voorwaarden vinden:  

www.familierecht.vlaanderen/Rechtsbijstandvoorbemiddeling/tabid/2516/Default.aspx   

Indien u niet in aanmerking komt voor rechtsbijstand en de kosten te hoog liggen, is er de mogelijkheid van sociaal tarief van 20 euro/partij/bemiddelingsgesprek.

Vastgelegde afspraken kunnen tot 24 uren op voorhand kosteloos geannuleerd of verschoven worden. Bij latere of geen afmelding zullen er annuleringskosten (25 euro) aangerekend worden.