therapie met paarden


‘Je kan anderen voor de gek houden, en soms ook jezelf, maar je kunt erop rekenen dat het gemiddelde paard je precies laat weten waar je staat!’ Linda Kohanov

 

Een steeds meer aanvaarde en geïntegreerde vorm van hulpverlening, is therapie met paarden. Onze communicatie bestaat voor 80% uit non-verbaal gedrag. Paarden zijn heer en meester in het begrijpen van non verbaal gedrag, dit is de reden dat paarden ons zo goed kunnen “lezen”.

Paarden leven samen, komen voor elkaar op, zorgen voor elkaar en bij problemen kiezen ook zij tussen 
vechten of vluchten. Paarden leven zoals in het hier en nu, zo ook onze problemen. 
Zij zijn gevoelig en reageren onmiddellijk. Dit zorgt voor directe feedback.

Tijdens het omgaan met paarden komen dus veel (menselijke) zaken op een natuurlijke manier aan bod.
De non-verbale communicatie (lichaamstaal), assertiviteit (opkomen voor jezelf en anderen), creativiteit, 
probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.
Paarden zijn sociale dieren die in de kudde ieder hun eigen rol hebben. Ze hebben net als mensen 
verschillende persoonlijkheden waardoor de aanpak die leek te werken met het ene paard, niet hoeft te 
werken bij een ander. Paarden kunnen mensen innerlijk raken, maar ook intimideren door hun kracht en
grootte, wat op een natuurlijke manier kans biedt om angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Tijdens het werken met de paarden zal u veel handvatten aangereikt worden waarmee u inzicht krijgt 
hoe om te gaan met allerlei situaties in het leven. De kleinste non-verbale signalen worden door paarden
opgemerkt, ze kunnen menselijke lichaamstaal (en onze onuitgesproken gedachten) daardoor feilloos
spiegelen. Ze zijn daarbij in het hier en nu en reageren daardoor direct en volstrekt objectief. 
Je ervaart de consequenties van je handelen door de eerlijke en directe reactie van het paard. 
Sessies met paarden bieden een onuitputtende bron van oefeningen, confrontaties en leermogelijkheden.

 

Werking

Aan de hand van opdrachten wordt u gestimuleerd om in contact te gaan met de paarden en al doende grenzen te verleggen, oplossingen te zoeken, angsten te overwinnen, enz.  Er wordt niet op de paarden gezeten of gereden. Mensen zonder enige ervaring met paarden, kunnen van deze therapievorm gebruik maken.

Sessies kunnen zowel in gezinsverband, als koppel of individueel gepland worden. De sessies gaan door in openlucht, op een weide in Boechout. We raden aan om u te kleden naar de weersomstandigheden. Deze weide is privé en afgelegen van de hoofdweg, waardoor discretie en rust kan gewaarborgd worden. 

Meer informatie omtrent de methodiek vindt u op www.finding-ways.be en www.young-horses.be. Hier kan u eveneens de mogelijkheden van teambuilding en groepssessies met paarden bekijken. 


Tarieven

70 euro voor een individuele sessie van 1 uur.

Voor andere sessies:

Een eerste kennismakingsgesprek en inschatting of de problematiek gematched kan worden aan de therapievorm met paarden, kan plaatsvinden op verwijzing van de huisarts/kinderarts. Hiervoor hebben we een verwijsbrief nodig. De verwijzende arts krijgt dan ook een verslag van dit inschattingsgesprek.

Voor dit inschattingsgesprek of sessie hanteren we volgend tarief:

Nomenclatuur: 109410, kostprijs 216 euro waarvan u 207,61 euro krijgt terugbetaald.

Remgeld: 8,39 euro

Voor een standaard raadpleging van 1u:

105 euro waarvan u 96,05 euro krijgt terugbetaald.

Remgeld: 8,95 euro

Dr. Evelien Luyckx en Kristof Gijsens doen de therapiesessies met paarden samen. Hiervoor hanteren we de tarieven vastgelegd binnen de conventie voor groepstherapie voor families/gezinnen.

Er wordt per deelnemer een consult aangerekend, de totale prijs van een sessie varieert dus naargelang het aantal deelnemers.

Eerste twee personen van het gezin:

Nomenclatuur: 109653, kostprijs: 50 euro

Remgeld: 12 euro per persoon

Vanaf derde persoon van het gezin : nomenclatuur 109550, kostprijs: 25 euro

Remgeld: 7 euro per persoon

Naast de eigenlijke therapiesessie vergt het heel wat afstemming en overleg om tot een gedegen behandeling op maat te komen. Hiervoor rekenen wij op naam van de betrokken kinderen multidiscipliniar overleg aan (nomenclatuur 109395 en 109454). Deze kosten declareren we rechtstreeks aan de mutualiteit via het derdebetalerssysteem. Dit wil zeggen dat jullie dit niet dienen voor te schieten. Er wordt hierbij ook geen remgeld aangerekend.

Wel hebben we hiervoor kleefbriefjes van de mutualiteit nodig.


Vastgelegde afspraken kunnen tot 24 uur op voorhand kosteloos geannuleerd of verschoven worden. Bij latere of geen afmelding zullen annuleringskosten (50 euro) aangerekend worden.