supervisie

visie

Sinds enkele jaren is mijn interesse in teamwerk, werkvoldoening en systemische verbreding in hulpverleningssituaties sterk gegroeid. Ondertussen kan ik zeggen de nodige werkervaring te hebben opgedaan en deze in te zetten als meerwaarde voor andere hulpverleners en teams van hulpverleners. 

Vanuit een systemische kijk en met veel aandacht voor ieders persoonlijke drijfveren en mogelijke hindernissen, probeer ik hulpverleners en teams zicht te geven op hun functioneren en bij te sturen waar dat het nodig lijkt. 

Omdat hulp verlenen, therapie geven of begeleiden een persoonlijk en intermensenlijk proces is, lijkt me dit niet anders in een superviserende relatie. Ik zal dan ook inzetten op persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen, om vanuit deze basis mee richting te geven. 

praktisch

Individuele supervisie kan zowel in de praktijk in Mortsel als op verplaatsing. 

Teamsupervisie kan op afgesproken tijdstippen in teamverband of via individuele contacten met de teamleden, telkens op verplaatsing. Een teamversterkende sessie op de weide met de paarden, kan tevens ingepland worden. 

Tarieven

Omdat de tarieven afhankelijk zijn van verplaatsing, intensiteit, enz. , vragen we om hiervoor contact op te nemen.