familiale bemiddeling

 

‘Knopen doorknippen is makkelijker, maar wie de tijd neemt om ze te ontwarren, raakt de draad niet kwijt’

 

Familiale bemiddeling biedt u de kans om uw huwelijk/uw relatie met respect voor het verleden af te sluiten om vervolgens apart verder te gaan, zeer bewust van uw rol als ouder van uw beider kinderen. Vaak bereiken mensen een veel beter resultaat dan ze vooraf voor mogelijk hadden gehouden. Over het algemeen houdt men na bemiddeling een respectvolle manier van communicatie met elkaar over, wat overlegsituaties in de toekomst, met name over en met de kinderen, vergemakkelijkt. Het geeft je de kans als ouder om zelf beslissingen te nemen over de toekomst van je kinderen in plaats van een rechter die zijn beslissing oplegt.

 

Specialisaties van MettaMortsel zijn:

  • Ouderschapsreorganisatie na scheiding
  • Het bemiddelen van conflicten tussen ouders en kinderen
  • Het bemiddelen van conflicten in nieuw samengestelde gezinnen
  • Het bemiddelen van conflicten in de ruimere familiecontext

 

Verloop van een bemiddeling

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we jullie situatie en bekijken we waar de knopen zitten. De verwachtingen aangaande het verloop van de bemiddeling alsook de werkingsprincipes van familiale bemiddeling worden besproken. 

De stem van de kinderen wordt meegenomen tijdens gans het verloop van de bemiddeling. Binnen. Zo krijgt uw kind de kans om in een veilig kader zijn kijk, wens, hoop, … een plek te geven. 

 

Werkingsprincipes van een familiaal bemiddelaar

1. Bemiddeling is vrIJwillig en kan tijdens alle fases van de bemiddeling stopgezet worden. Bemiddeling vraagt een serieus engagement van alle partijen.

2. Tijdens een bemiddeling worden geen (nieuwe) juridische procedures opgestart.

3. Informatie wordt transparant doorgegeven naar beide partijen, alsook tussen de partijen en de bemiddelaar.

4. Vertrouwelijkheid: beide partijen overleggen samen welke informatie van de bemiddelingsgesprekken aan derden voorgelegd kan worden.

5. De bemiddelaar is neutraal en meerzijdig partijdig.

 

Tarieven

80 euro/bemiddelingsgesprek (1-1.5 uur)

De kosten worden, tenzij anders afgesproken, gelijk verdeeld over de partijen.

60 euro/ individueel gesprek