Individuele gesprekstherapie

‘Hij die de kracht van woorden niet kent, zal niet in staat zijn de mens te leren kennen’  Confucius


Gesprekstherapie is een algemene vorm van psychotherapie. Gezinstherapie en relatietherapie zijn specifieke voorbeelden van gesprekstherapie. Vanuit mijn systemische opleiding probeer ik in individuele gesprekken de familiale achtergrond en context van elk individue mee te nemen. 

Individuele gesprekstherapie kan een veilige en vertrouwde weg zijn om problemen op te helderen of moeilijk bespreekbare onderwerpen toch woorden te geven. Door goed te luisteren of constructieve feedback te geven, kan de therapeut helpen om een nieuwe uitweg te zoeken. 

In de afgebakende therapieruimte kan de therapeut zijn volle aandacht aan u geven en zonder vooroordelen in gesprek gaan. Vanuit ervaring en opleiding kunnen verschillende gespreksmethodieken gebruikt worden. Zo kan deze therapievorm zich aanpassen aan de eigenheid en vraag van u. 

Je hoeft geen grote psychische problemen te hebben om voor deze therapievorm in aanmerking te komen. Ook je leeftijd speelt geen rol. Vroegtijdig problemen aanpakken, kan voorkomen dat mensen blokkeren of vastlopen in hun situatie. Nadat je zelf of met steun van je omgeving tevergeefs hebt geprobeerd eruit te geraken, kan therapie de oplossing zijn.

Klachten die een indicatie kunnen zijn voor individuele gesprekstherapie:

  • faalangst
  • depressie
  • burn-out
  • onzekerheid
  • verdriet
  • trauma

Werking

We bieden deze therapievorm aan voor zowel jongeren als volwassenenBij individuele gesprekstherapie zal de therapeut stap voor stap op zoek gaan naar wat u nodig heeft. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om een nieuwe weg in te slaan. Een individuele therapie kan ook langdurige steun en houvast bieden. 

Indien gewenst en/of op indicatie kan onze hond aan huis, Bruce, assisteren bij de sessies. Bruce is van het Berner Sennen ras. Hij is een lieve, mensvriendelijke, maar ook waarzame reu van 2 jaar oud.

Tarief

60 euro per gesprek van 1 uur. Er is een gedeeltelijke terugbetaling via de meeste mutualiteiten mogelijk.

Vastgelegde afspraken kunnen tot 24 uur op voorhand kosteloos geannuleerd of verschoven worden. Bij latere of geen afmelding zullen annuleringskosten (25 euro) aangerekend worden.