Dr. Evelien Luyckx

 

Kinder – en Jeugdpsychiater, geaccrediteerd en geconventioneerd (werkt aan de tarieven van de Riziv-conventie)

Master geneeskunde – universiteit Antwerpen

Master na master specialistische geneeskunde, optie kinder- en jeugdpsychiatrie – universiteit Antwerpen

Functional family therapy – dr. James Alexander

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) specialisatie kinderen – Opleidingscentrum Integrativa

Triple P lagere school kinderen en adolescenten – universiteit Antwerpen

Ervaring binnen verschillende  settings, o.a. kinder – en jeugdpsychiatrie, volwassenpsychiatrie, asielcentrum, revalidatiecentrum, centrum geestelijke gezondheidszorg, observatie- en behandelingscentrum en medisch- pedagogisch instituut

Onderlegd in screening en diagnostiek, farmaco- en psychotherapie