beeldende/individuele therapie

Met beeld kan je in vorm vangen wat niet gezegd is. Je kan je verhaal vertellen zonder woorden.

Beeldende therapie is een non-verbale therapie. Sommige kinderen en jongeren vinden het moeilijk verbaal uitdrukking te geven aan hun interne leefwereld van gevoelens en conflicten. Het doel van beeldende therapie is om door middel van beeldend werken (vb. tekenen, boetseren, schilderen enz. ) zicht te krijgen op emoties, vaardigheden, persoonseigenschappen en op deze manier een veranderingsproces te bewerkstelligen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van creatief therapeutische methodieken en psychotherapeutische referentiekaders. In deze vorm van behandeling staat het doen en ervaren centraal.

Beeldende therapie kan zowel aan volwassenen als kinderen worden aangeboden.

Voor wie?

Ik werk met kinderen en jongeren vanaf 5 jaar en tot 25 jaar.

Kinderen en jongeren die:

  • emotionele, sociale of cognitieve klachten hebben
  • moeite hebben met woorden te vinden voor ervaringen
  • zo veel praten dat ze aan hun gevoelens voorbij gaan
  • moeilijk contact kunnen maken met de eigen belevingswereld
  • beperkt inzicht hebben in eigen handelen, denken en voelen
  • last hebben met het ordenen , begrenzen en uitspreken van emoties
  • kampen met bijvoorbeeld ADHD, eetstoornissen, angststoornissen, laag zelfbeeld, faalangst, stress,…

Naast beeldende therapie bied ik ook individuele gesprekstherapie aan. Hierbij vertrek ik, net als in de beeldende therapie, vanuit de vraag van de cliënt en werk ik oplossingsgericht vanuit onderbouwde methodieken.

Werking

Deze therapie start met een verkennend gesprek. Na dit eerste gesprek kan er een traject op maat uitgestippeld worden. Afhankelijk van de vraag kan dit traject kort- of langdurig zijn.

Tarief

50 euro per sessie van 1 uur.

Vastgelegde afspraken kunnen tot 24 uur op voorhand kosteloos geannuleerd of verschoven worden. Bij latere of geen afmelding zullen annuleringskosten (25 euro) aangerekend worden.