Karolien De Maeyer

 

Erkend familiaal bemiddelaar bij de federale bemiddelingscommissie

Bachelor orthopedagogie

Gezinscoach bij CAW Antwerpen

Meer dan 10 jaar werkzaam als contextbegeleider bijzondere jeugdzorg

Gecertificeerd video home trainer gericht op communicatietraining en conflicthantering

Aangesloten bij uw bemiddelaars.    www.uwbemiddelaars.be

Jarenlange ervaring in het begeleiden van ouders en kinderen binnen jongerenwelzijn